Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

HERZINVEST Sp. z o.o. dbamy o to, by zapewnić Państwu pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych dostosowaną do wymogów RODO.

Stworzyliśmy Politykę prywatności, aby wyjaśnić, na czym polega przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, wskazać podstawy prawne przetwarzania oraz przedstawić prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest HERZINVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-502), przy ul. Piotrkowskiej 1.  Pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych możecie Państwo kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny HERZINVEST Sp. z o.o.  lub mailowo na adres: biuro@herzinvest.pl

 1. Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

Według definicji wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO), dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. W zakres tego typu danych wchodzi między innymi imię, nazwisko, adres, adres e- mail, numerem telefonu.  Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania, m.in.:

 • w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, o ile jesteście Państwo jej stroną (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit b. RODO),
 • w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych usług, tzw. marketing bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • w celach marketingowych, ale innych niż marketing bezpośredni (podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. a RODO),
 • w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym rozpatrywanie składanych przez Państwa reklamacji oraz udzielanie na nie odpowiedzi na zasadach przewidzianych przepisami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. c RODO)
 • w celu dochodzenia roszczeń (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit f RODO)

 

 1. Pliki cookies

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane w celu optymalizacji działań. W każdej chwili możecie Państwo wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

RODO daje osobom, których dane dotyczą szereg uprawnień. W HERZINVEST Sp. z o.o.   zapewniamy realizację:

 • prawa dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo pozyskać informacje, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 • prawa sprostowania danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia danych lub uzupełnienia danych,
 • prawa do usunięcia danych – korzystając z tego prawa może Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo.
 • prawa do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, natomiast dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

Posiadają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Informacje dodatkowe:

Decyzje w Państwa sprawach nie są przez nas podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy profilowania. Państwa dane osobowe nie będą też przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów przetwarzania, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe.

Dziękujemy za zapoznanie się z Naszą Polityką Prywatności!

Dowiedz się więcej

Polityka prywatności | Projekt i wykonanie: artbeat